Events Archives - Immaculate Conception Academy
ICA Greenhills is a non-stock, non-profit elementary and secondary school owned and directed by the Missionary Sisters of the Immaculate Conception (MIC).
ica greenhills, ica school, ica grade school, ica high school, catholic school manila
77
archive,category,category-events,category-77,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Opisyal na pagbubukas sa makislap na pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2022 na may temang, "Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha", sa Mataas na Paaralan ng ICA. Pindutin ang link upang mapanood ang Buwan ng Wika bidyo.  ...

Call Now Button