Saturday, August 27, 2016

FILIPINO

Ang araling Filipino bilang asignatura sa Mataas na Paaralan ay nagbibigay-diin sa komunikatibong paraan sa paggamit ng wika para sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa iba’t ibang larangan tulad ng kasaysayan, sining, pulitika, ekonomiya at iba pa. Ang mga wastong pag-uugali at pagpapahalaga gayundin ang mga kasanayan sa panunuri at pakikipagtalastasan; pakikinig, pagbabasa, pagsusulat at pagsasalita, na naaayon sa sunud-sunod na antas ng pagkalinang ay nabubuo sa pamamagitan ng mga aralin sa Wika at Panitikan. 

 

Sapagkat ang Filipino ay isa sa mga wikang ginagamit ng mga ICANs inaasahang ang kanilang pag-aaral nito ay magbubunga ng kanilang kasanayan sa pagiging mapanuri at malikhain sa paggamit ng wika. Sa tulong ng araling ito, at bilang pagtuon sa apat (4) na sangay ng Transformative Education (TEd)-- Justice and Peace, Political Education, Gender Sensitivity at Environmental Education-- malilinang ang mga “core values” na tulad ng katapatan, pagkamasunurin, pakikipagtulungan, pagkamaka-Diyos, pagkamagalang at pagkamakabansa. Dahil dito, aangat ang kamulatan ng mga mag-aaral sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan at mahuhubog ang kanilang pakikibahagi at pakikisangkot sa mga suliranin bilang isang responsableng mamamayan ng ating bansa.

Grade School

 • The Virtues Project Seminar

 • ICA GS bagged 3rd Place in San Juan Division Contest

 • Kinder and Grade 1 1st Periodical Exam Schedule

 • ICA welcomes the school year with the Mass of the Holy Spirit

 • Nutrition Month Kicks Off

 • 1

High School

 • ICA wins big at the IMWiC

 • DG Welcomes ICA’s 80th Year With “Patrimoine”

 • YCLC's Rummage Sale 2016

 • ICA wins gold at the International Young Inventors Project Olympiad (IYIPO) – Tbilisi, Georgia

 • ICA wins big at the GENIUS OLYMPIAD

 • 1